تغذيه كودكان كمتر از 6 ماه:

بهتر است كه بلافاصله پس از تولد، نوزاد روي سينه مادر گذاشته شود و تغذيه با شير مادر از همان ساعات اول تولد آغاز شود.

يكي از روش هاي مناسب شير دادن به نوزاد ، بغل كردن نوزاد است. نوزاد را به گونه اي بغل كنيد كه:

شانه نوزاد روي خم آرنج مادر و سرش روي بازوي مادر قرار گيرد. سر و بدن كودك در يك امتداد باشد. بدن نوزاد روبروي بدن مادر و در تماس نزديك با بدن مادر باشد و نشيمن گاه نوزاد با دست مادر حمايت شود. بهتر است كه در هنگام شير دادن به نوزاد لباس مادر و نوزاد نازك باشد تا مادر و نوزاد بتوانند گرماي بدن يكديگر را احساس كنند.

روش مناسب شير دادن به نوزاد: اگر روش بغل كردن و شير دادن به نوزاد صحيح باشد بايد اين حالات مشاهده شود: (همان گونه كه در شكل مي بينيد):

صورت كودك بايد روبروي سينه مادر و چانه اش به سينه مادر چسبيده باشد. سينه مادر با سوراخ بيني شير خوار فاصله داشته باشد تا نوزاد بتواند به هنگام شير خوردن به راحتي نفس بكشد.

1.                    لب پايين او كاملاً به طرف بيرون برگشته باشد.

2.                    كودك به آرامي سينه را بمكد ولي مكيدن هاي او عميق باشد و مادر صداي بلعيدن شير را بشنود.

3.                    به اين ترتيب مادر هنگام شير دادن احساس درد نميكند و نوزاد پس از احساس رضايت، خودش سينه مادر را رها مي كند.

 

نكات مهم:

·                     مقدار شير مادر در روزهاي اول كم است ولي براي نوزاد كافي است. به تدريج كه نوزاد سينه مادر را مي مكد مقدار شير بيشتر مي شود.

·                     در هفته هاي اول بهتر است در هر وعده از هر دو سينه به نوزاد شير بدهيد تا در اثر مكيدن نوزاد، شير مادر به خوبي جريان پيدا كند.

·                     هر زمان و هر مقدار كه كودك ميل دارد به او شير بدهيد.

·         توجه كنيد كه اول شير آبكي و آخر آن چرب است. نوزاد بايد هر دو قسمت شير را بخورد تا رشد مناسبي داشته باشد.

·         شما مي تواند روزي يك بار سينه خود را با آب سالم و تميز بشويد. بهتر است از صابون استفاده نكنيد زيرا باعث ترك خوردن نوك سينه مي شود.

·         بعد از تمام شدن شيردهي چند قطره از شير خود را روي نوك سينه قرار دهيد تا در معرض هوا خشك شود.

·      اگر نوزاد در حال شير خوردن خوابش برده و مي خواهيد سينه را از دهانش خارج كنيد  بهتر است كه انگشت كوچك دستتان را از گوشه دهان شيرخوار وارد كنيد و يا روي فك پايين نوزاد به طرف پايين فشار دهيد تا سينه به آرامي از دهان شيرخوار خارج شود.

علائم زير نشانه كافي بودن شير مادر است:

1-      وضعيت مناسب منحني رشد كودك

2-      داشتن حداقل 6 كهنه خيس در روز

3-      دفع مدفوع به ميزان 5-2 بار در روز.(مدفوع شير مادرخواران شل تر و دفعات آن بيشتر است)

در صورت مشاهده ي هر يك از نشانه هاي زير كودك را فوراً به نزديك تر ين مركز بهداشتي درماني برسانيد:

 اگر كودك بيمار: قادر به نوشيدن نباشد، حالش بدتر شود، تب كند، خوب شير نخورد.

 اگر در كودك مبتلا به اسهال: خون در مدفوع ديده شود، كم بنوشد.

 اگر كودك مبتلا به سرفه و سرما خوردگي: تنفس تند و همراه با مشكل داشته باشد.

 

+ نوشته شده توسط نسرين در چهارشنبه یکم اسفند ۱۳۸۶ و ساعت 9:57 |